WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CDA TẠI CHÂU ÂU : http://WWW.CDA.EU

[Phú Thọ] Đại lý

1) Trung Tâm Điện Máy Sơn Thúy.

Địa chỉ: số 76, Đinh Tiên Hoàng - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ.

Liên hệ: 02113861284. 0983102207

1) Đại lý Hà Giang.

Địa chỉ: Khu Mã Thượng A - Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ.

Liên hệ: 0813333773

Chia sẻ