WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CDA TẠI CHÂU ÂU : http://WWW.CDA.EU

[Lào Cai] Đại lý

1) Thế Giới Vật Liệu.Info.

Địa chỉ: số 215, Trần Phú - Bắc Cường - Thành phố Lào Cai.

Liên hệ: 0977091865

2) Đại lý Hoa Nhường

Địa chỉ: Số 066, Hoàng Liên - Thành phố Lào Cai.

Liên hệ: 0974844945

3) Đại lý Sỹ Hảo

Địa chỉ: Số 034, Nhạc Sơn - Tổ 10 - phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai.

Liên hệ: 0368031016

 

Chia sẻ