WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CDA TẠI CHÂU ÂU : http://WWW.CDA.EU

[Bắc Ninh] Đại lý

1) Tủ Bếp Việt Đức.

Địa chỉ: số 298, đường Ngô Gia Tự - phường Tiền An - thành phố Bắc Ninh.

Liên hệ: 0965533433 

2) Đại lý Trần Luận.

Địa chỉ: số 232, đường Ngô Gia Tự - thành phố Bắc Ninh.

Liên hệ: 02223825313

 

3) Đại lý Danh Thọ.

Địa chỉ: Số 167, đường Trần Phú - thị xã Từ Sơn - thành phố Bắc Ninh.

Liên hệ: 0903433069

 

Chia sẻ